YÖNETİM

YÖNETİM

Merkez Müdürü: Prof. Dr. Yusuf KUMLUTAŞ

Müdür Yardımcısı: Prof. Dr. Çetin ILGAZ

YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Yusuf KUMLUTAŞ

Prof. Dr. İsa  GÖKLER

Prof. Dr. Çetin ILGAZ

Doç. Dr. Ferhat MATUR

Yrd. Doç. Dr. Mahmure NAKİBOĞLU TEZER

Yrd. Doç. Dr. Kerem CANLI

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Mehmet Kadir YURDAKOÇ

Prof. Dr. Mustafa Yavuz ERGÜN

Prof. Dr. Levent ÇAVAŞ

Prof. Dr. Hüseyin ARIKAN

Prof. Dr. Dinçer AYAZ