DOĞA EĞİTİMİ

Doğayı yaşanabilir kılmak için öncelikle onu anlamak gerekir. Doğayı anlamak ise öğrenmekten geçer. Öğrenmenin en kalıcı yöntemi ise yaparak öğrenmedir. Bu doğa eğitimi ile hedef kitle eğitimlerde aktif rol oynayacak, pek çok etkinlikte yer alacaktır. Bozulan doğal dengenin düzelmesinin, çevre kirliliğinin önlenmesinin ve yer kürenin karşı karşıya olduğu diğer bazı felaketlerin önlenmesinin bir yolu da doğayı bilen ona dost bireyler yetiştirmektir. Doğa eğitimi ile bu bireylerin yetişmesine katkıda bulunulmak istenmiştir. Doğa eğitimde katılımcılara gözlem yapma fırsatı verilerek doğadaki işleyişin daha iyi kavranması sağlanacaktır. Ana maddeler halinde bu doğa eğitiminin amaçları aşağıda sıralanmıştır;